Certifikácia ISO 14001

ISO 14001 | Systém environmentálneho manažérstva

Certifikácia ISO 14001 – Systém environmentálneho manažérstva

Systém environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001:2004 znamená manažérsky systém primárne orientovaný na elimináciu znečistenia životného prostredia, efektívne využitie energie, ekonomické využívanie surovín, minimalizáciu tvorby odpadov a všeobecne pozitívny vzťah k jednotlivým zložkám životného prostredia. Norma špecifikuje dôležité požiadavky na systém riadenia  environmentálneho manažmentu.

Norma ISO 14001 podporuje ochranu životného prostredia a slúži aj ako prevencia znečisťovania životného prostredia. Firma, ktorá bude certifikovaná podľa tejto normy deklaruje, že kladie maximálny dôraz na dodržiavanie všetkých legislatívnych a výrobných procesov, ktoré vedú k zníženiu dopadu negatívnych vplyvov na životné prostredie.

Jednoducho povedané, firma cíti environmentálnu zodpovednosť nielen za vnútorné výrobné procesy ale aj za externé faktory (recyklácia výrobkov, obnoviteľné zdroje surovín a energií, tvorba odpadov). Vďaka certifikácii bude firma aktívne pristupovať k otázkam ochrany životného prostredia a príjme všetky potrebné opatrenia, aby obmedzila negatívne vplyvy svojej činnosti na prírodu.

Certifikát ISO 14001 je medzinárodne uznávaný certifikát, ktorý pomáha pri expanzii výrobkov na európske a svetové trhy. Výsledkom certifikácie je nielen dobrý pocit z nízkej environmentálnej záťaže, ale aj pozitívne vnímanie firmy v celospoločenskom meradle.

Odbornosť a profesionalita

Spolupracujeme s poprednými certifikačnými autoritami a sledujeme aktuálne trendy

Certifikácia bez starostí

Môžete sa spoľahnúť. Stojíme na vašej strane behom celého certifikačného procesu.

16 rokov skúseností

Certifikácii firiem sa venujeme vyše 16 rokov. Máme dostatok skúseností aj pre náročné projekty.

Environmentálne manažérstvo podľa ISO 14001

Prečo certifikovať firmu normou ISO 14001

Certifikácia ISO 14001:2004 prináša firmám viaceré výhody:

Pre koho je certifikácia ISO 14001 určená?

Certifikácia systému environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001 je vhodná pre všetky firmy a organizácie, ktorým nie je ľahostajný prístup k ochrane životného prostredia. Ideálna je pre spoločnosti v súkromnom aj verejnom sektore. Nezáleží na veľkosti firmy, alebo odvetví, v ktorom pôsobí. Dôležitý je aktívny prístup firmy k otázkam ochrany životného prostredia a snaha minimalizovať dopad svojej činnosti na okolie.

Vhodná pre firmy akejkoľvek veľkosti (malé, stredné, veľké)

Bez obmedzenia odvetví (výrobné, strojárske, obchodné, služby)

Vhodná pre súkromný aj verejný sektor

Pomôžeme vám s certifikáciou

Máte záujem o certifikáciu ISO 14001?

Pripravíme vám ponuku certifikácie ISO 14001 na mieru a poradíme najlepšie riešenie.

Jednoducho vyplňte formulár a o ďalšie už sa postaráme.

0
rokov skúseností v oblasti certifikácií
0
rokov skúseností materskej spoločnosti ELBA, a.s.
0 +
vydaných certifikátov

Certifikát je

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.