Certifikácia ISO 14001

ISO 14001 | Systém environmentálneho manažérstva

Certifikácia ISO 14001 pre firmy

Ľudská spoločnosť pri svojom rýchlom rozvoji dospieva do bodu, keď sa ochrana životného prostredia javí ako nevyhnutnosť pre jej ďalšie zachovanie. Rastúce nároky ľudí majú za následok predovšetkým rozširovanie výroby, kde je nutné začať s realizáciou ekologických opatrení. Možno konštatovať, že prakticky všetky výrobky a služby sú vo vzájomnom pôsobení, interakcii s prírodou a environmentom.

Ochrana životného prostredia čoraz častejšie vystupuje do popredia. Uvedené skutočnosti a sprísňujúca sa environmentálna legislatíva zvyšujú motiváciu podnikateľských, ale aj iných subjektov k pozitívnemu prístupu vo vzťahu k ochrane životného prostredia.

Systém environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001 znamená manažérsky systém primárne orientovaný na elimináciu znečistenia životného prostredia, efektívne využitie energie, ekonomické využívanie surovín, minimalizáciu tvorby odpadov a všeobecne pozitívny vzťah k jednotlivým zložkám životného prostredia.

Odbornosť a profesionalita

Spolupracujeme s poprednými certifikačnými autoritami a sledujeme aktuálne trendy

Certifikácia bez starostí

Môžete sa spoľahnúť. Stojíme na vašej strane behom celého certifikačného procesu.

16 rokov skúseností

Certifikácii firiem sa venujeme vyše 16 rokov. Máme dostatok skúseností aj pre náročné projekty.

Environmentálne manažérstvo podľa ISO 14001

Prečo certifikovať firmu normou ISO 14001?

Certifikácia ISO 14001 prináša firmám viaceré výhody:

Pomôžeme vám s certifikáciou

Máte záujem o certifikáciu ISO 14001?

Pripravíme vám ponuku certifikácie ISO 14001 na mieru a poradíme najlepšie riešenie.

Jednoducho vyplňte formulár a o ďalšie už sa postaráme.

0
rokov skúseností v oblasti certifikácií
0
rokov skúseností materskej spoločnosti ELBA, a.s.
0 +
vydaných certifikátov