Certifikácia ISO 45001 (OHSAS 18001)

ISO 45001 | Systém manažérstva BOZP

Certifikácia systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa ISO 45001 / OHSAS 18001

Firmy sa často zaoberajú problémom, ako dosiahnuť a zabezpečiť vhodnosť systému bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s ohľadom na sprísnenú legislatívu, a narastajúci záujem a tlak zainteresovaných strán.

Za účelom zaistenie vhodného BOZP nestačí len jednoducho splniť požiadavky bezpečnostných predpisov, musia byť odhaľované aj ďalšie riziká, ohrozujúce bezpečnosť a zdravie, musia byť zabezpečené priaznivé pracovné podmienky a vytvorená dobrá pracovná pohoda na pracovisku, to všetko za aktívneho zapojenia zamestnancov.

Presadzovanie BOZP je efektívne len vtedy, ak skúma najmä príčiny vzniku nedostatkov a vykonáva príslušné preventívne opatrenia. Rovnaký dôraz je kladený na neustále zlepšovanie pracovných podmienok v oblasti BOZP smerom od odstraňovania vzniknutých nedostatkov k predvídaniu nežiadúcich udalostí a k predchádzaniu nedostatkov.

Jedným z možných riešení je implementácia požiadaviek normy OHSAS 18001, ktorá poskytuje organizáciám prvky účinného samoregulujúceho a pružne reagujúceho systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s cieľom dosiahnutia a udržania horeuvedených skutočností.

Odbornosť a profesionalita

Spolupracujeme s poprednými certifikačnými autoritami a sledujeme aktuálne trendy

Certifikácia bez starostí

Môžete sa spoľahnúť. Stojíme na vašej strane behom celého certifikačného procesu.

16 rokov skúseností

Certifikácii firiem sa venujeme vyše 16 rokov. Máme dostatok skúseností aj pre náročné projekty.

Bezpečnosť a ochrana zdravia zamestnancov

Výhody systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa ISO 45001 / OHSAS 18001

Pomôžeme vám s certifikáciou

Máte záujem o certifikáciu
OHSAS 18001?

Pripravíme vám ponuku certifikácie OHSAS 18001 na mieru a poradíme najlepšie riešenie.

Jednoducho vyplňte formulár a o ďalšie už sa postaráme.

0
rokov skúseností v oblasti certifikácií
0
rokov skúseností materskej spoločnosti ELBA, a.s.
0 +
vydaných certifikátov