Certifikácia ISO 45001 (OHSAS 18001)

ISO 45001 | Systém manažérstva BOZP

Certifikácia systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa ISO 45001 / OHSAS 18001

Norma ISO 45001 (ktorá nahradzuje normu OHSAS 18001) je medzinárodný štandard pre zavedenie systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP). Identifikuje hlavné hrozby bezpečnosti na pracovisku a prináša riešenia, ako efektívne minimalizovať zdravotné riziká zamestnancov pri práci.

Vďaka certifikácii podľa normy ISO 45001 firma zavedie účinné procesy prevencie rizík vo všetkých firemných procesoch. Certifikovaná firma deklaruje, že jej záleží na zdraví svojich zamestnancov a robí maximum pre bezpečné prostredie a zlepšenie podmienok pre ich prácu. Zavedením systému manažmentu podľa ISO 45001, nastavením kontrol a riadenia BOZP získava spoločnosť množstvo výhod, ktoré sa týkajú najmä zníženia počtu pracovných úrazov, menšej fluktuácie zamestnancov a celkového zvýšenia kvality práce.

Norma ISO 45001 koncepčne dopĺňa normy ISO 9001 a ISO 14001, vďaka ktorým môže spoločnosť vytvoriť účinný komplexný systém riadenia kvality a environmentálneho manažérstva. V roku 2021 norma ISO 45001 plne nahradí staršiu normu OHSAS 18001.

Vyriešte bezpečnosť práce vďaka implementácii normy ISO 45001. Tá vám poskytne prvky účinného systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vďaka ktorému nastavíte firemné procesy s dôrazom na bezpečnosť zamestnancov. A to by malo byť pre každú zdravú a fungujúcu firmu prioritou.

Odbornosť a profesionalita

Spolupracujeme s poprednými certifikačnými autoritami a sledujeme aktuálne trendy

Certifikácia bez starostí

Môžete sa spoľahnúť. Stojíme na vašej strane behom celého certifikačného procesu.

16 rokov skúseností

Certifikácii firiem sa venujeme vyše 16 rokov. Máme dostatok skúseností aj pre náročné projekty.

Bezpečnosť a ochrana zdravia zamestnancov pri práci

Výhody systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa ISO 45001 / OHSAS 18001

Pre koho je certifikácia ISO 45001 určená?

Certifikácia normy ISO 45001 je určená pre všetky organizácie a spoločnosti, ktorým nie je ľahostajná bezpečnosť zamestnancov a ochrana zdravia pri práci. Zavedenie a plnenie tejto normy minimalizuje zdravotné a bezpečnostné riziká nielen na pracovisku, ale aj v okolí firmy (napr. na predajniach, obchodných a predvádzacích centrách). Spoločnosť tak deklaruje, že sa efektívne podieľa na prevencii nežiaducich nebezpečných javov, ktoré by mohli ohroziť zdravie pracovníkov, návštevníkov aj dodávateľov.

Vhodná pre firmy akejkoľvek veľkosti (malé, stredné, veľké)

Bez obmedzenia odvetví (výrobné, strojárske, obchodné, služby)

Vhodná pre súkromný aj verejný sektor

Aký náročný je proces certifikácie ISO 45001?

Celkový proces certifikácie ISO 45001 nie je náročný, keď sa do neho pustíte s profesionálmi. Radi vám vysvetlíme všetky podrobnosti a pripravíme všetko potrebné pre zvládnutie celého procesu bez starostí.

Pomôžeme vám s certifikáciou

Máte záujem o certifikáciu ISO 45001?

Pripravíme vám ponuku certifikácie ISO 45001 na mieru a poradíme najlepšie riešenie.

Jednoducho vyplňte formulár a o ďalšie už sa postaráme.

0
rokov skúseností v oblasti certifikácií
0
rokov skúseností materskej spoločnosti ELBA, a.s.
0 +
vydaných certifikátov

Certifikát je

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.