Akreditace

Akreditace společnosti ELBACERT

ELBACERT® je akreditována Slovenskou národní akreditační službou SNAS pro certifikaci systémů řízení kvality ve smyslu osvědčení o akreditaci Q-036, systémů environmentálního managementu ve smyslu osvědčení o akreditaci R-056, systémů řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve smyslu osvědčení o akreditaci R-057, systémů řízení bezpečnosti informací ve smyslu osvědčení o akreditaci R-090 a systémů protikorupčního managementu ve smyslu osvědčení o akreditaci R-0121. Akreditace je potvrzením způsobilosti certifikačního orgánu provádět certifikaci v souladu s příslušnými normativními dokumenty.

Současně je ELBACERT® prostřednictvím SNAS začleněn do mezinárodních struktur Evropské spolupráce pro akreditaci (EA) a Mezinárodního akreditačního fóra (IAF). V rámci těchto struktur jsou uzavírány mezinárodní dohody a úmluvy (tzv. MLA – Multilateral Agreement) o vzájemném uznávání certifikátů, přičemž každý signatář dohod MLA je povinen uznat jako rovnocenné své vlastní certifikáty, které byly vydány certifikačním orgánem akreditovaným jedním ze signatářů.

Platnost naší akreditace si můžete kdykoli ověřit na webových stránkách Slovenské národní akreditační služby SNAS.

0
let zkušeností v oblasti certifikací
0
let zkušeností mateřské firmy ELBA, a.s.
0 +
vydaných certifikátů
Odbornost a profesionalita

Spolupracujeme s předními certifikačními autoritami a sledujeme aktuální trendy

Certifikace bez starostí

Můžete se spolehnout. Stojíme na vaší straně během celého certifikačního procesu.

16 let zkušeností

Certifikaci firem se věnujeme přes 16 let. Máme dostatek zkušeností i pro náročné projekty.

Certifikát je

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.