Certifikace ISO 22000

ISO 22000 | Systém managementu bezpečnosti potravin

Certifikace normy ISO 22000 - Systém managementu bezpečnosti potravin

Neakreditovaná činnosť.

Bezpečnost a zdravotní nezávadnost při zpracování a výrobě potravin je jednou z klíčových otázek současnosti ve všech vyspělých zemích. Na firmy, které vyrábějí potraviny, jsou kladeny vysoké hygienické nároky, včetně kontrol, minimalizace bezpečnostních rizik a samozřejmě i případných sankcí. Certifikace podle normy ISO 22000 je základem, který by potravinářská firma měla akceptovat.

Norma ISO 22000: 2018je mezinárodní norma, která specifikuje požadavky na systém managementu bezpečnosti potravin – tzn. legislativní a výrobní normy, které zajistí zdravotně nezávadnou výrobu a zpracování potravin. Norma určuje podmínky a bezpečnostní standardy nejen pro samotné výrobce a zpracovatele potravin nebo i pro dopravce a distributory.
Při dodržování normy ISO 22000: 2018 se firma zavazuje plnit legislativní předpisy kladené na bezpečnost a hygienu v rámci potravinového řetězce. Norma specifikuje a integruje požadavky, které zahrnují legislativní požadavky a analýzu rizik a kritických kontrolních bodů (HACCP).

Norma ISO 22000 poskytuje certifikovanému subjektu řešení především v oblasti minimalizaci závažných potravinových rizik, minimalizaci rizika selhání a proaktivní přístup k bezpečnosti potravin.

Odbornost a profesionalita

Spolupracujeme s předními certifikačními autoritami a sledujeme aktuální trendy

Certifikace bez starostí

Můžete se spolehnout. Stojíme na vaší straně během celého certifikačního procesu.

16 let zkušeností

Certifikaci firem se věnujeme přes 16 let. Máme dostatek zkušeností i pro náročné projekty.

Zdravotní nezávadnost potravin

Přechod od starší normy ISO 22000:2005 k aktuální 22000:2018

Aktuální norma 22000: 2018 má podobnou strukturu jako normy ISO 9001 a ISO 14001, proto je její implementace do systémů řízení jednodušší.

V roce 2021 končí přechodné tříleté období, kdy je třeba přejít z normy 22000:2005 na aktuální normu. Norma ISO 2200 koncepčně doplňuje normy ISO 9001 a ISO 14001 , díky kterým může společnost vytvořit účinný komplexní systém řízení jakosti a environmentálního managementu.

Certifikace systému zdravotní nezávadnosti potravin HACCP

HACCP (hazard analysis and critical control points) znamená analýzu nebezpečí a kritických kontrolních bodů. Jde o pojmenování systémového přístupu k zajišťování zdravotní nezávadnosti potravinových a výživových produktů, založeného na preventivních opatřeních na rozdíl od samotné kontroly hotového výrobku. Cílem tohoto systému je vyloučit nebo minimalizovat rizika, které by mohly způsobit kontaminaci, infekce, nemoci nebo poranění.

HACCP se postupně se stal mezinárodně akceptovaným a přijímaným, byl včleněn do evropské legislativy a stal se celosvětovým standardem. Směrnice evropské komise č. 93/43 / EEC o hygieně výroby potrravin určuje, co má vypracovaný systém obsahovat.

Z ní v ČR vychází Potravinový kodex, který v druhé části, VIII. hlavě zavádí pojem HACCP jako správnou výrobní praxi.

Poradíme vám , jako ve vaší firmě zavést standardy ISO 22000 a HACCP pro lepší ochranu vašich potravinářských výrobků a produktů.

Pro koho je certifikace ISO 22000 určena?

Certifikace podle normy ISO 22000 je určena pro společnosti, které působí v potravinářském průmyslu, zpracování, výrobě nebo distribuci potravin. Certifikát HACCP je určen výrobcům a zpracovatelům potravin.

Pomůžeme vám s certifikací

Máte zájem o certifikaci ISO 22000?

Připravíme vám nabídku certifikace ISO 22000 / normy HACCP na míru a poradíme nejlepší řešení.

Jednoduše vyplňte formulář a o vše další už se postaráme.

0
let zkušeností v oblasti certifikací
0
let zkušeností mateřské firmy ELBA, a.s.
0 +
vydaných certifikátů

Certifikát je

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.