Certifikace ISO 22000

ISO 22000 | Systém managementu bezpečnosti potravin

Certifikace normy ISO 22000 - Systém managementu bezpečnosti potravin

Bezpečnost a ochrana zdraví při zpracování a výrobě potravin je dnes jedním z klíčových problémů ve všech vyspělých zemích. Na podniky, které vyrábějí potraviny, jsou kladeny vysoké hygienické požadavky, včetně kontrol, minimalizace bezpečnostních rizik a samozřejmě možných sankcí. Certifikace ISO 22000 je základem, který by měla potravinářská společnost přijmout.

ISO 22000:2018 je mezinárodní norma, která specifikuje požadavky na systém řízení bezpečnosti potravin – tj. legislativní a výrobní normy pro zajištění bezpečné výroby a zpracování potravin. Norma stanoví podmínky a bezpečnostní standardy nejen pro samotné výrobce a zpracovatele potravin, ale také pro přepravce a distributory.
Dodržováním normy ISO 22000:2018 se společnost zavázala plnit legislativní požadavky na bezpečnost a hygienu v potravinovém řetězci. Norma specifikuje a integruje požadavky, které zahrnují legislativní požadavky a analýzu rizik a kritických kontrolních bodů (HACCP).

Norma ISO 22000 poskytuje certifikovanému subjektu řešení především v oblastech minimalizace závažných rizik potravin, minimalizace rizika selhání a proaktivního přístupu k bezpečnosti potravin.

Odbornost a profesionalita

Spolupracujeme s předními certifikačními autoritami a sledujeme aktuální trendy

Certifikace bez starostí

Můžete se spolehnout. Stojíme na vaší straně během celého certifikačního procesu.

16 let zkušeností

Certifikaci firem se věnujeme přes 16 let. Máme dostatek zkušeností i pro náročné projekty.

Zdravotní nezávadnost potravin

Přechod od starší normy ISO 22000:2005 k aktuální 22000:2018

Současná norma 22000:2018 má podobnou strukturu jako ISO 9001 a ISO 14001, takže její implementace do systémů řízení je snazší.

V roce 2021 končí tříleté přechodné období pro přechod z normy 22000:2005 na současnou normu. Norma ISO 2200 koncepčně doplňuje normy ISO 9001 a ISO 14001 a umožňuje společnosti zavést účinný a komplexní systém řízení kvality a ochrany životního prostředí.

Certifikace systému zdravotní nezávadnosti potravin HACCP

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) je zkratka pro metodu analýzy rizik a kritických kontrolních bodů. Je to název pro systémový přístup k zajištění zdravotní nezávadnosti potravin a výživových produktů, který je založen na preventivních opatřeních, nikoli na pouhé kontrole hotového výrobku. Cílem tohoto systému je vyloučit nebo minimalizovat rizika, která by mohla způsobit kontaminaci, infekci, onemocnění nebo zranění.

Systém HACCP se postupně stal mezinárodně uznávaným a přijatým, byl začleněn do evropské legislativy a stal se celosvětovým standardem. Směrnice Evropské komise č. 93/43/EHS o hygieně výroby potravin stanoví, co by měl systém obsahovat.

Z něj vychází Potravinový kodex Slovenské republiky, který v části druhé, VIII. Titul představuje koncept HACCP jako správné výrobní praxe.

Poradíme vám, jak ve vaší společnosti zavést normy ISO 22000 a HACCP pro lepší ochranu vašich potravin a výrobků.

Pro koho je certifikace ISO 22000 určena?

Certifikace ISO 22000 je určena pro společnosti působící v potravinářském průmyslu, zpracování potravin, výrobě potravin nebo distribuci potravin. Certifikát HACCP je určen pro výrobce a zpracovatele potravin.

Pomůžeme vám s certifikací

Máte zájem o certifikaci
ISO 22000?

Připravíme vám nabídku certifikace ISO 22000 / HACCP na míru a poradíme vám s nejlepším řešením.

Jednoduše vyplňte formulář a o další už se postaráme.

0
let zkušeností v oblasti certifikací
0
let zkušeností mateřské firmy ELBA, a.s.
0 +
vydaných certifikátů

Certifikát je

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.