Vize a poslání

Naše vize a poslání

Díky dlouholetým zkušenostem a týmu odborníků jsme připraveni zajišťovat profesionální certifikaci mezinárodních norem kdekoliv na světě.

Vize společnosti ELBACERT

Globílní certifikační společnosť 2030.
Chceme být důvěryhodná medzinárodní certifikační organizáce.

Poslání společnosti ELBACERT

Ověřujeme a deklarujeme stabilitu, spolehlivost, způsobilost a přijatelnost.

Politika společnosti ELBACERT

  1. Zajišťovat nezávislou, nestrannou, pragmatickou a odbornou certifikaci manažerských systémů organizací. Certifikace je prostředkem, nikoli cílem k dosažení spokojenosti všech zainteresovaných stran.
  2. Zdrojem pokroku certifikačního orgánu je trvalý proces zvyšování kvalifikace jejích pracovníků, péče o pracovníky certifikačního orgánu je proto stejně důležitá jako péče o zákazníka.
  3. Zlepšování kvality certifikačních auditů je závislé na propojení teorie a praxe, což znamená aktivní přístup k novým trendům v oblasti managementu systémů a jejich auditování.
  4. Naše prosperita je závislá od rychlosti reakce, dodržování termínů, zachování důvěrnosti informací, kvality a ceny našich služeb.
  5. Trvalé zlepšování všech procesů je základním předpokladem udržení se na trhu.
0
let zkušeností v oblasti certifikací
0
let zkušeností mateřské firmy ELBA, a.s.
0 +
vydaných certifikátů

Certifikát je

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.