Vize a poslání

Naše vize a poslání

Díky dlouholetým zkušenostem a týmu odborníků jsme připraveni zajišťovat profesionální certifikaci mezinárodních norem kdekoliv na světě.

Vize společnosti ELBACERT

Globílní certifikační společnosť 2030.
Chceme být důvěryhodná medzinárodní certifikační organizáce.

Poslání společnosti ELBACERT

Ověřujeme a deklarujeme stabilitu, spolehlivost, způsobilost a přijatelnost.

Politika společnosti ELBACERT

  1. Zajišťovat nezávislou, nestrannou, pragmatickou a odbornou certifikaci manažerských systémů organizací. Certifikace je prostředkem, nikoli cílem k dosažení spokojenosti všech zainteresovaných stran.
  2. Zdrojem pokroku certifikačního orgánu je trvalý proces zvyšování kvalifikace jejích pracovníků, péče o pracovníky certifikačního orgánu je proto stejně důležitá jako péče o zákazníka.
  3. Zlepšování kvality certifikačních auditů je závislé na propojení teorie a praxe, což znamená aktivní přístup k novým trendům v oblasti managementu systémů a jejich auditování.
  4. Naše prosperita je závislá od rychlosti reakce, dodržování termínů, zachování důvěrnosti informací, kvality a ceny našich služeb.
  5. Trvalé zlepšování všech procesů je základním předpokladem udržení se na trhu.
0
let zkušeností v oblasti certifikací
0
let zkušeností mateřské firmy ELBA, a.s.
0 +
vydaných certifikátů