Certifikace ISO 14001

ISO 14001 | Systém environmentálního managementu

Certifikace ISO 14001 – Systém řízení ochrany životního prostředí

Systémem environmentálního managementu podle normy ISO 14001:2004 se rozumí systém managementu zaměřený především na eliminaci znečišťování životního prostředí, efektivní využívání energie, hospodárné využívání surovin, minimalizaci vzniku odpadů a obecně pozitivní vztah k jednotlivým složkám životního prostředí. Norma specifikuje důležité požadavky na systém environmentálního managementu.

Norma ISO 14001 podporuje ochranu životního prostředí a slouží také jako norma pro prevenci znečištění. Společnost, která bude certifikována podle této normy, prohlašuje, že klade maximální důraz na dodržování všech legislativních a výrobních procesů, které vedou ke snížení dopadů negativních vlivů na životní prostředí.

Zjednodušeně řečeno, společnost se cítí odpovědná za životní prostředí nejen v oblasti interních výrobních procesů, ale také v oblasti externích faktorů (recyklace výrobků, obnovitelné zdroje surovin a energie, produkce odpadů). Díky certifikaci bude společnost aktivně přistupovat k otázkám životního prostředí a přijme veškerá nezbytná opatření k omezení negativních dopadů své činnosti na přírodu.

Certifikát ISO 14001 je mezinárodně uznávaný certifikát, který pomáhá při rozšiřování výrobků na evropské a světové trhy. Výsledkem certifikace je nejen dobrý pocit z nízké zátěže životního prostředí, ale také pozitivní vnímání společnosti jako celku.

Odbornost a profesionalita

Spolupracujeme s předními certifikačními autoritami a sledujeme aktuální trendy

Certifikace bez starostí

Můžete se spolehnout. Stojíme na vaší straně během celého certifikačního procesu.

16 let zkušeností

Certifikaci firem se věnujeme přes 16 let. Máme dostatek zkušeností i pro náročné projekty.

Environmentální management podle ISO 14001

Proč certifikovat firmu normoou ISO 14001

Certifikace ISO 14001:2004 přináší podnikům několik výhod:

Pro koho je certifikace ISO 14001 určená?

Certifikace systému environmentálního managementu podle normy ISO 14001 je vhodná pro všechny podniky a organizace, kterým není lhostejný přístup k ochraně životního prostředí. Je ideální pro společnosti v soukromém i veřejném sektoru. Nezáleží na velikosti společnosti ani na odvětví, ve kterém působí. Důležitý je aktivní přístup společnosti k otázkám životního prostředí a snaha o minimalizaci dopadu její činnosti na životní prostředí.

Vhodná pro firmy jakékoliv velikosti (malé, střední, velké)

Bez omezení odvětví (výrobní, strojírenské, obchodní, služby)

Vhodná pro soukromý i veřejný sektor

Pomůžeme vám s certifikací

Máte zájem o certifikaci ISO 14001?

Připravíme vám nabídku certifikace ISO 14001 na míru a poradíme vám nejlepší řešení.

Jednoduše vyplňte formulář a o další už se postaráme.

0
let zkušeností v oblasti certifikací
0
let zkušeností mateřské firmy ELBA, a.s.
0 +
vydaných certifikátů

Certifikát je

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.