Certifikace ISO 14001

ISO 14001 | Systém environmentálního managementu

Certifikace ISO 14001 – Systém řízení ochrany životního prostředí

Systém environmentálního managementu podle normy ISO 14001: 2004 znamená, že management firmy je orientován na eliminaci znečištění životního prostředí, efektivní využití energie, ekonomické využívání surovin, minimalizaci tvorby odpadů a obecně pozitivní vztah k jednotlivým složkám životního prostředí. Norma specifikuje důležité požadavky na systém řízení environmentálního managementu.

Norma ISO 14001 podporuje ochranu životního prostředí a slouží i jako prevence znečišťování životního prostředí. Firma, která bude certifikována podle této normy deklaruje, že klade maximální důraz na dodržování všech legislativních a výrobních procesů, které vedou ke snížení dopadu negativních vlivů na životní prostředí.

Jednoduše řečeno, firma cítí environmentální odpovědnost nejen za vnitřní výrobní procesy ale i za externí faktory (recyklace výrobků, obnovitelné zdroje surovin a energií, tvorba odpadů). Díky certifikaci bude firma aktivně přistupovat k otázkám ochrany životního prostředí a přijme veškerá nezbytná opatření, aby omezila negativní vlivy své činnosti na přírodu.

Certifikát ISO 14001 je mezinárodně uznávaný certifikát, který pomáhá při expanzi výrobků na evropské a světové trhy. Výsledkem certifikace je nejen dobrý pocit z nízké environmentální zátěže, ale i pozitivní vnímání firmy v celospolečenském měřítku.

Odbornost a profesionalita

Spolupracujeme s předními certifikačními autoritami a sledujeme aktuální trendy

Certifikace bez starostí

Můžete se spolehnout. Stojíme na vaší straně během celého certifikačního procesu.

16 let zkušeností

Certifikaci firem se věnujeme přes 16 let. Máme dostatek zkušeností i pro náročné projekty.

Environmentální management podle ISO 14001

Proč certifikovat firmu normoou ISO 14001

Certifikace ISO 14001: 2004 přináší firmám množství výhod:

Pro koho je certifikace ISO 14001 určená?

Certifikace systému environmentálního managementu podle normy ISO 14001 je vhodná pro všechny firmy a organizace, kterým není lhostejný přístup k ochraně životního prostředí. Ideální je pro společnosti v soukromém i veřejném sektoru. Nezáleží na velikosti firmy, nebo odvětví, ve kterém působí. Důležitý je aktivní přístup firmy k otázkám ochrany životního prostředí a snaha minimalizovat dopad své činnosti na okolí.

Vhodná pro firmy jakékoliv velikosti (malé, střední, velké)

Bez omezení odvětví (výrobní, strojírenské, obchodní, služby)

Vhodná pro soukromý i veřejný sektor

Pomůžeme vám s certifikací

Máte zájem o certifikaci ISO 14001?

Připravíme vám nabídku certifikace ISO 14001 na míru a poradíme nejlepší řešení.

Jednoduše vyplňte formulář a o vše další už se postaráme.

0
let zkušeností v oblasti certifikací
0
let zkušeností mateřské firmy ELBA, a.s.
0 +
vydaných certifikátů