Vyhlášení nestrannosti

Vyhlášení nestrannosti spoločnosti ELBACERT

Činnosti ELBACERT ® se řídí nediskriminačním způsobem. Certifikační orgán ELBACERT ® je nezávislý na jiných společnostech a jakýchkoliv subjektech, které by mohly ovlivnit výsledky certifikačního procesu. Certifikační orgán odpovídá v plném rozsahu za rozhodnutí týkající se certifikace včetně udělování, udržování, obnovy, rozšiřování, omezování, pozastavování a rušení certifikace.

Certifikační orgán ELBACERT ® prohlašuje, že je nestranný při provádění činností souvisejících s certifikací systému managementu, řídí konflikt zájmů a zabezpečuje objektivitu činností souvisejících s certifikací systému managementu.

Certifikační orgán bude před uzavřením smlouvy s klientem auditu identifikovat, analyzovat av případě vzniku i dokumentovat možnosti střetu zájmů vyvolaných poskytováním certifikace včetně jakýchkoli konfliktů vyvolaných jeho vztahy.

Pokud by jakýkoli vztah vyvolával obavy z nestrannosti, certifikační orgán ho zdokumentuje a prokáže, jak odstraní nebo minimalizuje tyto obavy.

0
let zkušeností v oblasti certifikací
0
let zkušeností mateřské firmy ELBA, a.s.
0 +
vydaných certifikátů

Certifikát je

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.