Vyhlášení nestrannosti

Vyhlášení nestrannosti spoločnosti ELBACERT

Činnosti ELBACERT ® se řídí nediskriminačním způsobem. Certifikační orgán ELBACERT ® je nezávislý na jiných společnostech a jakýchkoliv subjektech, které by mohly ovlivnit výsledky certifikačního procesu. Certifikační orgán odpovídá v plném rozsahu za rozhodnutí týkající se certifikace včetně udělování, udržování, obnovy, rozšiřování, omezování, pozastavování a rušení certifikace.

Certifikační orgán ELBACERT ® prohlašuje, že je nestranný při provádění činností souvisejících s certifikací systému managementu, řídí konflikt zájmů a zabezpečuje objektivitu činností souvisejících s certifikací systému managementu.

Certifikační orgán bude před uzavřením smlouvy s klientem auditu identifikovat, analyzovat av případě vzniku i dokumentovat možnosti střetu zájmů vyvolaných poskytováním certifikace včetně jakýchkoli konfliktů vyvolaných jeho vztahy.

Pokud by jakýkoli vztah vyvolával obavy z nestrannosti, certifikační orgán ho zdokumentuje a prokáže, jak odstraní nebo minimalizuje tyto obavy.

0
let zkušeností v oblasti certifikací
0
let zkušeností mateřské firmy ELBA, a.s.
0 +
vydaných certifikátů