Stížnosti a odvolání

Obecný postup při přijímání, hodnocení a rozhodování o odvoláních a stížnostech v průběhu certifikace

Odpovídáme na základní otázky týkající se stížností nebo odvolání při procesu certifikace.

Jaký je průběh podání stížnosti?

Řešení stížností v průběhu certifikace

Stížnost je písemné podání subjektu, kterým se tento domáhá ochrany svých práv nebo zájmů nebo upozorňuje na konkrétní nedostatky při procesu certifikace.
Obecný postup při přijímání, hodnocení a rozhodování o stížnostech:

 1. Certifikační orgán ELBACERT, as přijímá jakékoli stížnosti výhradně v písemné formě, přičemž podání musí být provedeno do 30 dnů ode dne zjištění důvodu podání stížnosti.
 2. Forma podání stížnosti nemá závaznou formu, musí však obsahovat:
  • označení stěžujícího se subjektu
  • přesný a úplný popis důvodu podání stížnosti
  • návrh na vypořádání
  • kontaktní osobu pro řešení, datum a podpis.
 3. ELBACERT, as do 10 dnů potvrdí přijetí stížnosti podateli, přičemž ho informuje a dalším postupu a ujistí o přijetí nápravy v případě potvrzení opodstatněnosti stížnosti.
 4. ELBACERT, as stížnost důkladně přezkoumá s cílem ověřit a potvrdit opodstatněnost, přičemž respektuje princip nezávislosti. Pokud byla stížnost podána na vrcholový management certifikačního orgánu stížnost prověřuje komise na ochranu nestrannosti, přičemž její závěr je závazný.
 5. ELBACERT, as se podle možnosti snaží jakoukoliv stížnost vyřešit především dohodou – projedná stížnost se subjektem, na který byla stížnost podána a se stěžovatelem s cílem dohody o dalším postupu, který bude vyhovovat všem zúčastněným stranám. Výsledkem je dohoda o opatřeních, případně závěry, které jsou akceptovány všemi stranami konfliktu a budou v souladu s příslušnými předpisy a normativními dokumenty.
 6. V případě, že nedojde k dohodě dotčených stran při řešení problému, další postup závisí na potvrzení / vyvrácení opodstatněnosti stížnosti s cílem předejít případnému neoprávněnému poškození jména subjektu, proti němuž byla stížnost podána.
 7. V případě opodstatněnosti stížnosti budou provedeny příslušné nápravná nebo preventivní opatření o jejichž realizaci bude podáte řádně informován. V případě neopodstatněnosti stížnosti ELBACERT, as vypracuje odůvodněnou list o neopodstatněnosti stížnosti, čímž je věc považována za vyřízenou a list odešle podateli a dotyčnému subjektu.

Jaký je průběh podání odvolání?

Odvolání proti závěrům certifikace

Odvolání – písemné výhrada, kterou certifikovaný klient uplatňuje vůči rozhodnutí certifikačního orgánu.
Obecný postup při přijímání, hodnocení a rozhodování o odvolání:

 1. Certifikační orgán ELBACERT, as přijímá jakékoliv odvolání výhradně v písemné formě, přičemž odvolání proti rozhodnutí certifikačního orgánu lze podat do 10 dnů ode dne jeho doručení.
 2. Forma podání odvolání nemá závaznou formu, musí však obsahovat:
  • označení odvolatele subjektu
  • přesný a úplný popis důvodu podání odvolání
  • návrh na vypořádání
  • kontaktní osobu pro řešení, datum a podpis.
 3. ELBACERT, as do 10 dnů potvrdí přijetí odvolání podatelny, přičemž ho informuje a dalším postupu a ujistí o přijetí nápravy v případě potvrzení opodstatněnosti odvolání.
 4. ELBACERT, as odvolání důkladně přezkoumá s cílem ověřit a potvrdit opodstatněnost, přičemž respektuje princip nezávislosti. Pokud bylo odvolání podáno proti rozhodnutí vrcholovému managementu certifikačního orgánu, odvolání prověřuje komise na ochranu nestrannosti, přičemž její závěr je závazný.
 5. ELBACERT, as se podle možnosti snaží odvolání vyřešit především dohodou.
 6. Výsledkem je dohoda o opatřeních, případně závěry, které jsou akceptovány všemi stranami konfliktu a budou v souladu s příslušnými předpisy a normativními dokumenty.
 7. V případě, že nedojde k dohodě dotčených stran při řešení příčiny odvolání, další postup závisí na potvrzení / vyvrácení opodstatněnosti odvolání.
 8. V případě opodstatněnosti odvolání budou provedeny příslušné nápravná nebo preventivní opatření o jejichž realizaci bude podáte řádně informován. V případě neopodstatněnosti odvolání ELBACERT, as vypracuje odůvodněnou list o neopodstatněnosti odvolání, čímž je věc považována za vyřízenou a list odešle podateli.
Odbornost a profesionalita

Spolupracujeme s předními certifikačními autoritami a sledujeme aktuální trendy

Certifikace bez starostí

Můžete se spolehnout. Stojíme na vaší straně během celého certifikačního procesu.

16 let zkušeností

Certifikaci firem se věnujeme přes 16 let. Máme dostatek zkušeností i pro náročné projekty.

0
let zkušeností v oblasti certifikací
0
let zkušeností mateřské firmy ELBA, a.s.
0 +
vydaných certifikátů

Certifikát je

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.