Školení

Školení v oblasti manažérských systémů

Praktické školení nejdůležitějších ISO norem

Pravidelně vám poskytujeme praktická školení o důležitých standardech a normách kvality. Specializujeme se na školení systémů řízení ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 a ISO 37001, včetně novinek v těchto normách.

Školení probíhá v malé skupině až 20 účastníků.

Školení vedou dlouholetí konzultanti a certifikační auditoři v oblasti systémů řízení.

Termíny školení:

Systém manažérství kvality podle normy ISO 9001:2015 (norma a interní audit)

Systém řízení kvality, životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle norem ISO 9001:2015, 14001:2015 a 45001:2018 (normy a interní audit).

Program školenia

Program 5.5.2022

NORMA ISO 9001+ INTERNÝ AUDIT PODĽA ISO 19011

Čas
Program
09.00 – 09.30
Prezentácia účastníkov
09.45 – 11.00
Charakteristika IMS – úvod, vývoj a dôvody zavádzania systémov požiadavky normy EN ISO 9001:2015 (príklady z praxe)
11.00 – 11.15
Prestávka
11.15 – 12.45
Požiadavky normy EN ISO 9001:2015 (príklady z praxe), nástroje zlepšovania
12.45 – 130.45
Obed
13.45 – 14.45
ISO 19011:2018 je kurz pre interných audítorov – návody na systémy auditovania, psychológia a komunikácia pri audite, prezentácia vykonania interného auditu po skupinách, príprava na praktické cvičenia
14.45 – 15.00
Prestávka
14.45 – 15.00
Plánovanie, príprava, vedenie a vyhodnotenie interných auditov vyhodnotenie test zo znalosti ISO 9001:2015 , zhrnutie 1. dňa a diskusia
18.30
Večera

Program 6.5.2022

NORMA ISO 14001 A ISO 45001 SÚBEŽNE

Čas
Program
08.00 – 08.30
Prezentácia účastníkov
08.30 – 10.00
Výklad požiadaviek a noriem ISO 14001:2015 a ISO 45001:2015, spoločné prvky
10.00 – 10.10
Prestávka
10.10 – 12.00
požiadavky špecifikácie ISO 14001:2015 ISO 45001: 2018 (príklady z praxe)
12.00 – 12.30
Obed
12.30 – 13.30
Rozdiely v ISO 45001:2018 – zapojenie pracovníkov do SM BOZP, riadenie dokumentovaných informácii, výkonnosť SM BOZP
13.30 – 13.45
Prestávka
13.45 – 14.30
Havarijná pripravenosť a reakcia požiadavky špecifikácie ISO 14001:2015 ISO 45001: 2018 (príklady z praxe)
14.30 – 14:45
Prestávka
14.45 – 15:30
Zhrnutie, test zo znalosti a ISO 14001:2015 a ISO 45001:2018 vyhodnotenie testov.

Školení je vhodné zejména pro majitele menších a středních firem, manažery kvality, manažery, kteří se chtějí dozvědět více praktických informací o řízení kvality.

Celé školenie

Integrovaný manažérsky systém podľa noriem ISO 90001,ISO 14001 a ISO 45001
250 € za osobu
  • dvojdňové, kompletné školenie
  • 1. deň – Systém manažérstva kvality ISO 9001 + Interný audítor ISO 19011
  • 2. deň – Systém environmentálneho manažérstva ISO 14001 + BOZP podľa ISO 45001
  • občerstvenie: 2x obed, 1x večera
Odporúčame

1 deň – 5.5.2022

Systém manažérstva kvality podľa ISO 9001 + Interný audítor ISO 19011
135 € za osobu
  • 5.5.2022 – Systém manažérstva kvality ISO 9001 + Interný audítor ISO 19011
  • občerstvenie + obed

1 deň – 6.5.2022

Systém environmentálneho manažérstva ISO 14001 + BOZP podľa ISO 45001
135 € za osobu
  • 5.6.2022 – systém envi. manažérstva ISO 14001 + BOZP podľa ISO 45001
  • občerstvenie + obed

1. Stáhněte si závaznou přihlášku na této stránce, vyplňte ji a zašlete e-mailem na naši adresu: elbacert@elbacert.sk.

2. Vyplňte formulář na této stránce a my vám e-mailem zašleme závaznou přihlášku spolu s pokutami.

2.Závaznou přihlášku zašlete nejpozději do 20.04.2022 .

Vysvětlit účastníkům kurzu filozofii a požadavky norem na praktických příkladech.
Připravit účastníky školení na provádění interních auditů integrovaného systému řízení v souladu s normou ISO 19011:2018 podle požadavků norem ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 a ISO 45001:2015.
Kurz bude zakončen testem. Úspěšní absolventi získají certifikát interního auditora. Platnost certifikátu není časově omezena.

Školením budou provázet dlouholetí konzultanti, lektoři a certifikační auditoři Ing. Viktória Nováčeková a Ing. Adriana Zelená.

Platba předem na základě zálohové faktury není vyžadována.

Po absolvování kurzu vám vystavíme fakturu jako daňový doklad.

V tuto chvíli neznámé 🙂

V případě nedostatečného počtu účastníků si vyhrazujeme právo kurz neuskutečnit nebo jej přesunout na jiný termín.

Vyhrazujeme si právo na změnu termínu a místa konání v případě situací, které nemůžeme ovlivnit.

V případě zvláštních požadavků na stravu a ubytování kontaktujte organizačního garanta:

Jak se přihlásit na školení?

Na školení se můžete přihlásit dvěma způsoby: stáhněte si přihlášku na školení, vyplňte ji a pošlete nám ji e-mailem. Nebo vyplňte formulář a my vám jej zašleme na váš e-mail.

Uzávěrka přihlášek je 20. 4. 2022!

1. Stáhněte si formulář žádosti

Stáhněte si závaznou přihlášku na naše školení. Vyplněnou přihlášku nám zašlete zpět na adresu elbacert@elbacert.sk.

2. Vyplňte formulář

Nebo vyplňte tento formulář a my vám zašleme přihlášku na váš e-mail spolu s informacemi o školení.

Certifikát je

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.