Pozastavení, odebrání a rozšíření certifikátu

Jaká je platnost certifikátu a kdy může být ISO certifikát pozastaven?

Odpovídáme na základní otázky týkající se platnosti certifikace, způsobu odejmutí certifikátu nebo jeho zúžení.

Může být vydaný certifikát pozastaven?

Pozastavení platnosti certifikátu

Certifikační orgán může oficiálním dopisem pozastavit platnost certifikátu na určité časové období z následujících důvodů:

V oficiálním dopise uvede certifikační orgán důvod pozastavení certifikátu a určí i podmínky, které je třeba splnit pro obnovení platnosti certifikátu. Během této doby nesmí klient auditu používat certifikát a všechny reklamní materiály, které obsahují zmínku o certifikaci. Společnost ELBACERT tuto skutečnost zveřejní na své webové stránce.

Pokud byly ve stanovené lhůtě splněny podmínky, potřebné pro obnovení platnosti certifikátu, společnost ELBACERT obnoví oficiálním listem platnost certifikátu. Tato skutečnost je zveřejněna na webové stránce ELBACERT. V opačném případě tj pokud pokud nebyly odstraněny důvody pozastavení certifikátu v čase určeném certifikačním orgánem, ELBACERT odebere (zruší platnost) nebo zúží rozsah certifikátu.

Kdy může být certifikát odebrán?

Odebrání certifikátu (zrušení platnosti)

Certifikační orgán ELBACERT® oficiálním dopisem odebere certifikát, resp. ho prohlásí za neplatný jestliže:

V dopise o odebrání certifikátu uvede důvod odebrání spolu s poučením o právních důsledcích odebrání certifikátu. Odebráním certifikátu je certifikovaný subjekt povinen vrátit certifikát ELBACERT®, přestat používat logo ELBACERT® a všechny reklamní prostředky s odkazem na certifikaci. ELBACERT® tuto skutečnost zveřejní na své webové stránce.

Kdy může být certifikát rozšířen?

Rozšíření rozsahu udělené certifikace

Certifikační orgán ELBACERT® můžete požádat o rozšíření vašeho certifikátu základě prověřené žádosti o rozšíření rozsahu certifikace. Lze provést ve spojení s Kontrolním auditem nebo samostatným auditem.

Odbornost a profesionalita

Spolupracujeme s předními certifikačními autoritami a sledujeme aktuální trendy

Certifikace bez starostí

Můžete se spolehnout. Stojíme na vaší straně během celého certifikačního procesu.

16 let zkušeností

Certifikaci firem se věnujeme přes 16 let. Máme dostatek zkušeností i pro náročné projekty.

0
let zkušeností v oblasti certifikací
0
let zkušeností mateřské firmy ELBA, a.s.
0 +
vydaných certifikátů

Certifikát je

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.