Pozastavení, zrušení a prodloužení platnosti osvědčení

Jaká je platnost certifikátu a kdy může být ISO certifikát pozastaven?

Odpovídáme na základní otázky týkající se platnosti certifikátu, způsobu jeho odebrání nebo zúžení.

Může být vydaný certifikát pozastaven?

Pozastavení platnosti certifikátu

Certifikační orgán může úředním dopisem pozastavit platnost certifikátu na určitou dobu z těchto důvodů.

V úředním dopise certifikační orgán uvede důvod pozastavení certifikátu a rovněž stanoví podmínky, které je třeba splnit pro obnovení certifikátu. Po tuto dobu nesmí klient auditu používat certifikát a jakékoli reklamní materiály, které se o certifikaci zmiňují. ELBACERT je zveřejní na svých internetových stránkách.

Pokud byly ve stanovené lhůtě splněny podmínky nezbytné pro obnovení platnosti osvědčení, ELBACERT obnoví platnost osvědčení úředním dopisem. Tato skutečnost je zveřejněna na internetových stránkách ELBACERT. V opačném případě, tj. pokud důvody pro pozastavení certifikátu nebyly odstraněny ve lhůtě stanovené certifikačním orgánem, ELBACERT certifikát odebere (zneplatní) nebo omezí jeho rozsah.

Kdy může být certifikát odebrán?

Odebrání certifikátu (zrušení platnosti)

Certifikační orgán ELBACERT® odebere certifikát oficiálním dopisem, resp. prohlásit ji za neplatnou, pokud:

V dopise o odstoupení se uvede důvod odstoupení spolu s uvedením právních důsledků odstoupení. Po odebrání certifikátu je certifikovaný subjekt povinen vrátit certifikát ELBACERT®, přestat používat logo ELBACERT® a veškeré reklamní prostředky odkazující na certifikaci. Společnost ELBACERT® tuto skutečnost zveřejní na svých webových stránkách.

Kdy může být certifikát rozšířen?

Rozšíření rozsahu udělené certifikace

Certifikační orgán ELBACERT® můžete požádat o rozšíření svého certifikátu prostřednictvím žádosti o rozšíření rozsahu certifikace. Může být proveden ve spojení s dozorovým auditem nebo jako samostatný audit.

Odbornost a profesionalita

Spolupracujeme s předními certifikačními autoritami a sledujeme aktuální trendy

Certifikace bez starostí

Můžete se spolehnout. Stojíme na vaší straně během celého certifikačního procesu.

16 let zkušeností

Certifikaci firem se věnujeme přes 16 let. Máme dostatek zkušeností i pro náročné projekty.

0
let zkušeností v oblasti certifikací
0
let zkušeností mateřské firmy ELBA, a.s.
0 +
vydaných certifikátů

Certifikát je

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.