Akreditácia

Akreditácia spoločnosi ELBACERT

ELBACERT® je akreditovaný prostredníctvom Slovenskej národnej akreditačnej služby SNAS pre certifikáciu systémov manažérstva kvality v zmysle akreditačného osvedčenia Q-036, systémov environmentálneho manažérstva v zmysle akreditačného osvedčenia R-056, systémov manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle akreditačného osvedčenia R-057, systémov manažérstva informačnej bezpečnosti v zmysle akreditačného osvedčenia R-090 a systémov manažérstva proti korupcii v zmysle akreditačného osvedčenia R-0121. V rámci akreditácie ide o potvrdenie spôsobilosti certifikačného orgánu vykonávať certifikáciu v zmysle príslušných normatívnych dokumentov.

ELBACERT® je súčasne prostredníctvom SNAS integrovaný do medzinárodných štruktúr European co-operation for accreditation (EA) a International Accreditation Forum (IAF). V týchto štruktúrach sú uzatvorené medzinárodné dohody a dohovory (tzv. MLA – Multilateral Agreement) o vzájomnom uznávaní certifikátov, pričom na základe uvedeného je každý signatár dohôd MLA povinný uznávať ako rovnocenné svojim certifikáty, ktoré boli vystavené certifikačným orgánom akreditovaným jedným zo signatárov.

Platný stav našej akreditácie si môžete kedykoľvek overiť na stránke Slovenskej národnej akreditačnej služby SNAS.

0
rokov skúseností v oblasti certifikácií
0
rokov skúseností materskej spoločnosti ELBA, a.s.
0 +
vydaných certifikátov
Odbornosť a profesionalita

Spolupracujeme s poprednými certifikačnými autoritami a sledujeme aktuálne trendy

Certifikácia bez starostí

Môžete sa spoľahnúť. Stojíme na vašej strane behom celého certifikačného procesu.

16 rokov skúseností

Certifikácii firiem sa venujeme vyše 16 rokov. Máme dostatok skúseností aj pre náročné projekty.

Certifikát je

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.