Školenia

Školenia v oblasti manažérskych systémov

Praktické školenia najdôležitejších ISO noriem

Pravidelne pre vás realizujeme praktické školenia dôležitých noriem a štandardov kvality. Špecializujeme sa najmä na školenia manažérskych systémov ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 a ISO 37001, vrátane noviniek v daných normách.

Školenia realizujeme v úzkej skupine do 20 účastníkov.

Školenia prednášajú dlhoroční konzultanti a certifikační audítori v oblasti manažérskych systémov.

Termíny školení:

V súčasnosti neplánujeme žiadne školenie.

Systém manažérstva kvality, environmentu a BOZP podľa noriem ISO 9001:2015, 14001:2015 a 45001:2018 (normy a interný audit)

Program školenia

Program 5.5.2022

NORMA ISO 9001+ INTERNÝ AUDIT PODĽA ISO 19011

Čas
Program
09.00 – 09.30
Prezentácia účastníkov
09.45 – 11.00
Charakteristika IMS – úvod, vývoj a dôvody zavádzania systémov požiadavky normy EN ISO 9001:2015 (príklady z praxe)
11.00 – 11.15
Prestávka
11.15 – 12.45
Požiadavky normy EN ISO 9001:2015 (príklady z praxe), nástroje zlepšovania
12.45 – 130.45
Obed
13.45 – 14.45
ISO 19011:2018 je kurz pre interných audítorov – návody na systémy auditovania, psychológia a komunikácia pri audite, prezentácia vykonania interného auditu po skupinách, príprava na praktické cvičenia
14.45 – 15.00
Prestávka
14.45 – 15.00
Plánovanie, príprava, vedenie a vyhodnotenie interných auditov vyhodnotenie test zo znalosti ISO 9001:2015 , zhrnutie 1. dňa a diskusia
18.30
Večera

Program 6.5.2022

NORMA ISO 14001 A ISO 45001 SÚBEŽNE

Čas
Program
08.00 – 08.30
Prezentácia účastníkov
08.30 – 10.00
Výklad požiadaviek a noriem ISO 14001:2015 a ISO 45001:2015, spoločné prvky
10.00 – 10.10
Prestávka
10.10 – 12.00
požiadavky špecifikácie ISO 14001:2015 ISO 45001: 2018 (príklady z praxe)
12.00 – 12.30
Obed
12.30 – 13.30
Rozdiely v ISO 45001:2018 – zapojenie pracovníkov do SM BOZP, riadenie dokumentovaných informácii, výkonnosť SM BOZP
13.30 – 13.45
Prestávka
13.45 – 14.30
Havarijná pripravenosť a reakcia požiadavky špecifikácie ISO 14001:2015 ISO 45001: 2018 (príklady z praxe)
14.30 – 14:45
Prestávka
14.45 – 15:30
Zhrnutie, test zo znalosti a ISO 14001:2015 a ISO 45001:2018 vyhodnotenie testov.

Školenie je vhodné najmä pre majiteľov menších a stredných firiem, manažérov kvality, vedúci pracovníkov, ktorí sa chcú dozvedieť viac praktických informácií ohľadom manažmentu kvality.

Celé školenie

Integrovaný manažérsky systém podľa noriem ISO 90001,ISO 14001 a ISO 45001
250 € za osobu
  • dvojdňové, kompletné školenie
  • 1. deň – Systém manažérstva kvality ISO 9001 + Interný audítor ISO 19011
  • 2. deň – Systém environmentálneho manažérstva ISO 14001 + BOZP podľa ISO 45001
  • občerstvenie: 2x obed, 1x večera
Odporúčame

1 deň – 5.5.2022

Systém manažérstva kvality podľa ISO 9001 + Interný audítor ISO 19011
135 € za osobu
  • 5.5.2022 – Systém manažérstva kvality ISO 9001 + Interný audítor ISO 19011
  • občerstvenie + obed

1 deň – 6.5.2022

Systém environmentálneho manažérstva ISO 14001 + BOZP podľa ISO 45001
135 € za osobu
  • 5.6.2022 – systém envi. manažérstva ISO 14001 + BOZP podľa ISO 45001
  • občerstvenie + obed

 

1. Stiahnite si záväznú prihlášku na školenie na tejto stránke, vyplňte ju a pošlite emailom na náš mail : elbacert@elbacert.sk

2. Vyplňte formulár na tejto stránke a my vám záväznú prihlášku pošleme emailom spolu s poknymi.

2. Prosíme poslať záväznú prihlášku najneskôr do 20.04.2022.

Objasniť účastníkom kurzu filozofiu a požiadavky noriem na praktických príkladoch.
Pripraviť účastníkov školenia na vykonávanie interných auditov integrovaného  manažérskeho  systému  v zmysle  normy ISO 19011:2018 na požiadavky ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 a ISO 45001:2015.
Kurz bude ukončený testom. Úspešní absolventi obdržia osvedčenie interného audítora. Platnosť osvedčenia nie je časovo ohraničená.

 

Týmto školením vás budú sprevádzať dlhoročné konzultantky, lektorky a certifikačné audítorky Ing. Viktória Nováčeková a Ing. Adriana Zelená.

 

Platba vopred na základe vystavenej zálohovej faktúry sa nevyžaduje.

Po ukončení kurzu Vám vystavíme faktúru ako daňový doklad.

 

V tejto chvíli nie sú známe 🙂

 

V prípade nedostatočného počtu účastníkov si vyhradzujeme právo kurz neuskutočniť, prípadne presunúť na iný termín.

Právo na zmenu termínu a miesta konania si vyhradzujeme v prípade vzniku situácií, ktoré nedokážeme ovplyvniť.

V prípade špeciálnych požiadaviek na stravu a ubytovanie, prosím kontaktujte organizačného garanta:

Ako sa prihlásiť na školenie?

Na školenie sa môžete prihlásiť 2 spôsobmi: stiahnite si prihlášku na školenie, vyplňte ju a pošlite nám ju na mail. Alebo vyplňte formulár a my vám prihlášku pošleme na váš mail.

Termín uzávierky prihlášok je 20. 4. 2022!

1. Stianite si prihlášku

Stiahnite si záväznú prihlášku na naše školenie. Vyplnenú prihlášku nám pošlite naspäť emailom na adresu elbacert@elbacert.sk.

2. Vyplňte formulár

Alebo vyplňte tento formulár a my vám prihlášku pošleme na váš e-mail spolu s informáciami o školení.

Certifikát je

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.