Školenia

Školenia v oblasti manažérskych systémov

Praktické školenia najdôležitejších ISO noriem

Pravidelne pre vás realizujeme praktické školenia dôležitých noriem a štandardov kvality. Špecializujeme sa najmä na školenia manažérskych systémov ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 a ISO 37001, vrátane noviniek v daných normách.

Školenia realizujeme v úzkej skupine do 20 účastníkov.

Školenia prednášajú dlhoroční konzultanti a certifikační audítori v oblasti manažérskych systémov.

Aktuálne termíny školení:

Systém manažérstva kvality (SMK) podľa normy ISO 9001:2015 (norma a interný audit)

Program školenia

Program 1. deň – 24.6.2021

Školenie bude prebiehať od 9:00 – 18:30.

Čas
Program
09.00 – 09.30
Prezentácia účastníkov
09.45 – 11.00
Charakteristika IMS – úvod, vývoj a dôvody zavádzania systémov požiadavky normy EN ISO 9001:2015 (príklady z praxe)
11.00 – 11.15
Prestávka
11.15 – 12.45
Požiadavky normy EN ISO 9001:2015 (príklady z praxe), nástroje zlepšovania
12.45 – 130.45
Obed
13.45 – 14.45
ISO 19011:2018 je kurz pre interných audítorov – návody na systémy auditovania, psychológia a komunikácia pri audite, prezentácia vykonania interného auditu po skupinách, príprava na praktické cvičenia
14.45 – 15.00
Prestávka
14.45 – 15.00
Plánovanie, príprava, vedenie a vyhodnotenie interných auditov vyhodnotenie test zo znalosti ISO 9001:2015 , zhrnutie 1. dňa a diskusia
18.30
Večera

Program 2. deň – 25.6.2021

Školenie bude prebiehať od 8:00 – 15:30.

Čas
Program
08.00 – 08.30
Prezentácia účastníkov
08.30 – 10.00
Výklad požiadaviek a noriem ISO 14001:2015 a ISO 45001:2015 spoločné prvky
10.00 – 10.10
Prestávka
10.10 – 12.00
požiadavky špecifikácie ISO 14001:2015 ISO 45001: 2018 (príklady z praxe)
12.00 – 12.30
Obed
12.30 – 13.30
Rozdiely v ISO 45001:2018 – zapojenie pracovníkov do SM BOZP, riadenie dokumentovaných informácii, výkonnosť SM BOZP
13.30 – 13.45
Prestávka
13.45 – 14.30
Havarijná pripravenosť a reakcia požiadavky špecifikácie ISO 14001:2015 ISO 45001: 2018 (príklady z praxe)
14.30 – 14:45
Prestávka
14.45 – 15:30
Zhrnutie, test zo znalosti a ISO 14001:2015 a ISO 45001:2018 vyhodnotenie testov.

Školenie je vhodné najmä pre majiteľov menších a stredných firiem, manažérov kvality, vedúci pracovníkov, ktorí sa chcú dozvedieť viac praktických informácií ohľadom manažmentu kvality.

Celé školenie

Integrovaný manažérsky systém podľa noriem ISO 90001,ISO 14001 a ISO 45001
250 € za osobu
 • dvojdňové, kompletné školenie
 • 1. deň – Systém manažérstva kvality ISO 9001 + Interný audítor ISO 19011
 • 2. deň – Systém environmentálneho manažérstva ISO 14001 + BOZP podľa ISO 45001
 • občerstvenie, obedy, večera
Odporúčame

1 deň – 24.6.2021

Systém manažérstva kvality podľa ISO 9001 + Interný audítor ISO 19011
105 € za osobu
 • 24.6.2021 – Systém manažérstva kvality ISO 9001 + Interný audítor ISO 19011
 • občerstvenie + obed

1 deň – 25.6.2021

Systém environmentálneho manažérstva ISO 14001 + BOZP podľa ISO 45001
105 € za osobu
 • 25.6.2021 – systém environ. manažérstva ISO 14001 + BOZP podľa ISO 45001
 • občerstvenie + obed

 

1. Stiahnite si záväznú prihlášku na školenie na tejto stránke, vyplňte ju a pošlite emailom na náš mail : info@elbacert.com
2. Vyplňte formulár na tejto stránke a my vám záväznú prihlášku pošleme emailom spolu s poknymi.
2. Prosíme poslať záväznú prihlášku najneskôr do 10.06.2021.

Objasniť účastníkom kurzu filozofiu a požiadavky noriem na praktických príkladoch.
Pripraviť účastníkov školenia na vykonávanie interných auditov integrovaného  manažérskeho  systému  v zmysle  normy ISO 19011:2018 na požiadavky ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 a ISO 45001:2015.
Kurz bude ukončený testom. Úspešní absolventi obdržia osvedčenie interného audítora. Platnosť osvedčenia nie je časovo ohraničená.

 

Týmto školením vás budú sprevádzať dlhoročné konzultantky, lektorky a certifikačné audítorky Ing. Viktória Nováčeková a Ing. Adriana Zelená.

 

Platba vopred na základe vystavenej zálohovej faktúry. Uhradený poplatok sa nevracia, možnosť vyslať náhradníka.

Poplatok za stravu a ubytovanie možno uhradiť spolu s poplatkom za kurz na účet IBAN: SK3011110000006623760003. Po ukončení kurzu Vám vystavíme faktúru ako daňový doklad.

 

Obmedzenia podľa aktuálneho COVID semaforu pre okres Žiar nad Hronom. Poznámka: V týždni od 31.5.2021 je okres  Žiar nad Hronom v oranžovej farbe ( interiérové stravovacie zariadenia ako aj wellness môžu byť otvorené).

 

DÔLEŽITÉ ! Na školení sa môže zúčastniť iba :

 

 • osoba bola zaočkovaná druhou dávkou mRNA vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní
 • osoba bola zaočkovaná prvou dávkou vektorovej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 4 týždne,
 • osoba je viac ako 14 dní po 1. dávke očkovania proti ochoreniu COVID-19 (mRNA alebo vektorovou vakcínou), ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19
 • osoba prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami
 • a ktokoľvek ďalší, kto bude mať negatívny výsledok AG testu podľa aktuálnych opatrení nie starší ako 24 hod pred konaním podujatia.

Nezabudnite, prosím, mať pri sebe na školení potvrdenie o vyššie uvedených skutočnostiach.

V prípade nedostatočného počtu účastníkov si vyhradzujeme právo kurz neuskutočniť, prípadne presunúť na iný termín.

Právo na zmenu termínu a miesta konania si vyhradzujeme v prípade vzniku situácií, ktoré nedokážeme ovplyvniť.

V prípade špeciálnych požiadaviek na stravu a ubytovanie, prosím kontaktujte organizačného garanta:

Ako sa prihlásiť na školenie?

Na školenie sa môžete prihlásiť 2 spôsobmi: stiahnite si prihlášku na školenie, vyplňte ju a pošlite nám ju na mail. Alebo vyplňte formulár a my vám prihlášku pošleme na váš mail.

1. Stianite si prihlášku

Stiahnite si záväznú prihlášku na naše školenie. Vyplnenú prihlášku nám pošlite naspäť emailom na adresu info@elbacert.com.

Termín uzávierky prihlášok je už 10.6.2021!

2. Vyplňte formulár

Alebo vyplňte tento formulár a my vám prihlášku pošleme na váš e-mail spolu s informáciami o školení.