Certifikácia ISO pre firmy

Spoľahlivá a odborná certifikácia najrozšírenejších medzinárodných ISO štandardov kvality pre slovenské firmy z rôznych odvetní priemyslu a výroby. Vyše 10 rokov pomáhame slovenským firmám zvládnuť certifikačný proces bez zbytočných starostí.

ISO 9001

Certifikujte vašu firmu systémom kvality ISO 9001

Certikácia ISO 9001

Systém manažérstva kvality ISO 9001 je dôležitý pre všetky firmy
Viac info

ISO 14001

Certifikujeme systém environmentálneho manažérstva

Certikácia ISO 14001

Pripravíme vás na certifikáciu environmentálneho manažérstva podľa ISO 14001
Viac info

ISO 45001 / OHSAS 18001

Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Certikácia ISO 45001 / OHSAS 18001

Zaveďte systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo vašej firme
Viac info

ISO 22000

Manažérstvo bezpečnosti potravín v potravinárskom priemysle

Certikácia ISO 22000

Minimalizujte riziká pri spracovaní a výrobe potravín vďaka zavedeniu ISO 22000
Viac info

ISO 27001

Systém manažérstva bezpečnosti informácií vo vašej firme

Certikácia ISO 27001

Bezpečné spracovanie informácií vo vašej firme vďaka certifikácií ISO 27001
Viac info

ISO 37001

Certifikácia systému manažérstva pre boj korupciou

Certikácia ISO 37001

Príjmite opatrenia pre účinný boj s korupciou vo vašej organizácii vďaka ISO 37001
Viac info

ISO 22301

Certifikácia podľa ISO 22301 Business Continuity Management

Certikácia ISO 22301

ISO 22301 zavádza nástroje pre ochranu firmy pre vonkajším nebezpečím
Viac info

ISO 50001

Ako je to s energetickým manažmentom vo vašej firme?

Certikácia ISO 50001

Získajte certifikát energetického manažmentu podľa ISO 50001 pre vašu firmu
Viac info

ISO / IEC 20000-1

Systém manažérstva v informačných technológiách

Certikácia ISO / IEC 20000-1

Minimalizujte riziká v informačných technológiách zavedením ISO/IEC 20000-1
Viac info

Audit kybernetickej bezpečnosti

Ochrana informačných systémov a dát pred zneužitím a krádežou

Audit kybernetickej bezpečnosti

Audit je určený pre prevádzkovateľov základných služieb.
Viac info

Školenia

Pravidelne pripravujeme odborné školenia na dôležité ISO normy

Odborné školenia

Pozrite si ponuku odborných školení ISO noriem
Viac info
0
rokov skúseností v oblasti certifikácií
0
rokov skúseností materskej spoločnosti ELBA, a.s.
0 +
vydaných certifikátov