Certifikácia ISO 22000

ISO 22000 | Systém manažérstva bezpečnosti potravín

Certifikácia normy ISO 22000 - Systém manažérstva bezpečnosti potravín

Bezpečnosť a zdravotná nezávadnosť pri spracovaní a výrobe potravín je jednou z kľúčových otázok súčasnosti vo všetkých vyspelých krajinách. Na firmy, ktoré vyrábajú potraviny sú kladené vysoké hygienické nároky, vrátane kontrol, minimalizácie bezpečnostných rizík a samozrejme aj prípadných sankcií. Certifikácia podľa normy ISO 22000 je základom, ktorý by potravinárska firma mala akceptovať.

Norma ISO 22000:2018 je medzinárodná norma, ktorá špecifikuje požiadavky na systém manažérstva  bezpečnosti potravín – tzn. legislatívne a výrobné normy, ktoré zabezpečia zdravotne nezávadnú výrobu a spracovanie potravín. Norma určuje podmienky a bezpečnostné štandardy nielen pre samotných výrobcov a spracovateľov potravín alebo aj pre dopravcov a distribútorov.
Pri dodržiavaní normy ISO 22000:2018 sa firma zaväzuje plniť legislatívne predpisy kladené na bezpečnosť a hygienu v rámci potravinového reťazca. Norma špecifikuje a integruje požiadavky, ktoré zahŕňajú legislatívne požiadavky a analýzu nebezpečenstva a kritických kontrolných bodov (HACCP).  

Norma ISO 22000 poskytuje certifikovanému subjektu riešenia predovšetkým v oblasti minimalizácii závažných potravinových rizík, minimalizácii rizika zlyhania a proaktívny prístup k bezpečnosti potravín.

Odbornosť a profesionalita

Spolupracujeme s poprednými certifikačnými autoritami a sledujeme aktuálne trendy

Certifikácia bez starostí

Môžete sa spoľahnúť. Stojíme na vašej strane behom celého certifikačného procesu.

16 rokov skúseností

Certifikácii firiem sa venujeme vyše 16 rokov. Máme dostatok skúseností aj pre náročné projekty.

Zdravotná neškodnosť potravín

Prechod od staršej normy ISO 22000:2005 k aktuálne 22000:2018

Aktuálna norma 22000:2018 má podobnú štruktúru ako normy ISO 9001 a ISO 14001, preto je jej implementácia do systémov riadenia jednoduchšia.

V roku 2021 končí prechodné trojročné obdobie, kedy je potrebné prejsť z normy 22000:2005 na aktuálnu normu. Norma ISO 2200 koncepčne dopĺňa normy ISO 9001 a ISO 14001, vďaka ktorým môže spoločnosť vytvoriť účinný komplexný systém riadenia kvality a environmentálneho manažérstva.

Certifikácia systému zdravotnej neškodnosti potravín HACCP

HACCP (hazard analysis and critical control points) znamená analýzu nebezpečenstiev a metódu kritických kontrolných bodov. Ide o pomenovanie systémového prístupu k zabezpečovaniu zdravotnej neškodnosti potravinových a výživových produktov, založeného na preventívnych opatreniach na rozdiel od samotnej kontroly hotového výrobku. Cieľom tohto systém je vylúčiť alebo minimalizovať riziká, ktoré by mohli spôsobiť kontamináciu, infekcie, choroby alebo poranenia.

HACCP sa postupne sa stal medzinárodne akceptovaným a prijímaným, bol včlenený do európskej legislatívy a stal sa celosvetovým štandardom. Smernica európskej komisie č. 93/43/EEC o hygiene výroby potravín určuje, čo má vypracovaný systém obsahovať.

Z nej v SR vychádza Potravinový kódex SR, ktorý v druhej časti, VIII. hlave zavádza pojem HACCP ako správnu výrobnú prax.

Poradíme vám, ako vo vašej firme zaviesť štandardy ISO 22000 a HACCP pre lepšiu ochranu vašich potravinárskych výrobkov a produktov.

Pre koho je certifikácia ISO 22000 určená?

Certifikácia podľa normy ISO 22000 je určená pre spoločnosti, ktoré pôsobia v potravinárskom priemysle, spracovaní, výrobe alebo distribúcii potravín. Certifikát HACCP je určený výrobcom a spracovateľom potravín.

Pomôžeme vám s certifikáciou

Máte záujem o certifikáciu
ISO 22000?

Pripravíme vám ponuku certifikácie ISO 22000 / normy HACCP na mieru a poradíme najlepšie riešenie.

Jednoducho vyplňte formulár a o ďalšie už sa postaráme.

 

0
rokov skúseností v oblasti certifikácií
0
rokov skúseností materskej spoločnosti ELBA, a.s.
0 +
vydaných certifikátov

Certifikát je

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.