Certifikácia ISO 22000

ISO 22000 | Systém manažérstva bezpečnosti potravín

Certifikácia systému manažérstva bezpečnosti potravín podľa ISO 22000

Bezpečnosť potravín sa týka najmä prítomnosti rizík pochádzajúcich z potravín. V každom stupni potravinárskeho reťazca môže vzniknúť ohrozenie bezpečnosti potravín, efektívnu kontrolu je preto nevyhnutné uplatniť v celom potravinárskom reťazci.

Norma ISO 22000 poskytuje certifikovanému subjektu riešenia predovšetkým v oblasti minimalizácii závažných potravinových rizík, minimalizácii rizika zlyhania a proaktívny prístup k bezpečnosti potravín.

Odbornosť a profesionalita

Spolupracujeme s poprednými certifikačnými autoritami a sledujeme aktuálne trendy

Certifikácia bez starostí

Môžete sa spoľahnúť. Stojíme na vašej strane behom celého certifikačného procesu.

16 rokov skúseností

Certifikácii firiem sa venujeme vyše 16 rokov. Máme dostatok skúseností aj pre náročné projekty.

Zdravotná neškodnosť potravín

Certifikácia systému zdravotnej neškodnosti potravín HACCP

HACCP (hazard analysis and critical control points) znamená analýzu nebezpečenstiev a metódu kritických kontrolných bodov. Ide o pomenovanie systémového prístupu k zabezpečovaniu zdravotnej neškodnosti potravinových a výživových produktov, založeného na preventívnych opatreniach na rozdiel od samotnej kontroly hotového výrobku. Cieľom tohto systém je vylúčiť alebo minimalizovať riziká, ktoré by mohli spôsobiť kontamináciu, infekcie, choroby alebo poranenia.

HACCP sa postupne sa stal medzinárodne akceptovaným a prijímaným, bol včlenený do európskej legislatívy a stal sa celosvetovým štandardom. Smernica európskej komisie č. 93/43/EEC o hygiene výroby požívatín určuje čo má vypracovaný systém obsahovať.

Z nej v SR vychádza Potravinový kódex SR, ktorý v druhej časti, VIII. hlave zavádza pojem HACCP ako správnu výrobnú prax.

Poradíme vám, ako vo vašej firme zaviesť štandardy ISO 22000 a HACCP pre lepšiu ochranu vašich potravinárskych výrobkov a produktov.

Pomôžeme vám s certifikáciou

Máte záujem o certifikáciu
ISO 22000?

Pripravíme vám ponuku certifikácie ISO 22000 / normy HACCP na mieru a poradíme najlepšie riešenie.

Jednoducho vyplňte formulár a o ďalšie už sa postaráme.

 

0
rokov skúseností v oblasti certifikácií
0
rokov skúseností materskej spoločnosti ELBA, a.s.
0 +
vydaných certifikátov