Pozastavenie, odobratie a rozšírenie certifikátu

Aká je platnosť certifikátu a kedy môže byť ISO certifikát pozastavený?

Odpovedáme na základné otázky týkajúce sa platnosti certifikácie, spôsobu odobratia certifikátu alebo jeho zúženia.

Môže byť vydaný certifikát pozastavený?

Pozastavenie platnosti certifikátu

Certifikačný orgán môže oficiálnym listom pozastaviť platnosť certifikátu na určité časové obdobie z nasledujúcich dôvodov.

V oficiálnom liste uvedie certifikačný orgán dôvod pozastavenia certifikátu a určí aj podmienky, ktoré je potrebné splniť pre obnovenie platnosti certifikátu. Počas tejto doby nesmie klient auditu používať certifikát a všetky reklamné materiály, ktoré obsahujú zmienku o certifikácii. Spoločnosť  ELBACERT túto skutočnosť zverejní na svojej webovej stránke.

Ak boli v stanovenej lehote splnené podmienky, potrebné pre obnovenie platnosti certifikátu, spoločnosť ELBACERT obnoví oficiálnym listom platnosť certifikátu. Táto skutočnosť je zverejnená na webovej stránke ELBACERT. V opačnom prípade t.j. ak ak neboli odstránené dôvody pozastavenia certifikátu v čase určenom certifikačným orgánom, ELBACERT odoberie (zruší platnosť) alebo zúži rozsah certifikátu.

Kedy môže byť certifikát odobratý?

Odobratie certifikátu (zrušenie platnosti)

Certifikačný orgán ELBACERT® oficiálnym listom odoberie certifikát, resp. ho vyhlási za neplatný ak:

V liste o odobratí certifikátu uvedie dôvod odobratia spolu s poučením o právnych dôsledkoch odobratia certifikátu. Odobratím certifikátu je certifikovaný subjekt povinný vrátiť certifikát ELBACERT®, prestať používať logo ELBACERT® a všetky reklamné prostriedky s odkazom na certifikáciu. ELBACERT® túto skutočnosť zverejní na svojej webovej stránke.

Kedy môže byť certifikát rozšírený?

Rozšírenie rozsahu udelenej certifikácie

Certifikačný orgán ELBACERT® môžete požiadať o rozšírenie vášho certifikátu základe preskúmanej žiadosti o rozšírenie rozsahu certifikácie. Môže sa vykonať v spojení s dozorným auditom alebo samostatným auditom.

Odbornosť a profesionalita

Spolupracujeme s poprednými certifikačnými autoritami a sledujeme aktuálne trendy

Certifikácia bez starostí

Môžete sa spoľahnúť. Stojíme na vašej strane behom celého certifikačného procesu.

16 rokov skúseností

Certifikácii firiem sa venujeme vyše 16 rokov. Máme dostatok skúseností aj pre náročné projekty.

0
rokov skúseností v oblasti certifikácií
0
rokov skúseností materskej spoločnosti ELBA, a.s.
0 +
vydaných certifikátov

Certifikát je

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.