Podrobnosti o certifikátoch

Podrobné informácie o certifikátoch ELBACERT

 

Certifikačný orgán ELBACERT certifikoval od svojho vzniku v roku 2004 viac ako 500 rôznych firiem a organizácií.

3 roky

doba platnosti certifikátu

slovensky / anglicky

štandardne vystavujeme certifikáty v 2 jazykoch.

Po dohode v akomkoľvek svetovom jazyku.

Používanie certifikačných značiek ELBACERT

Certifikačné značky

Za účelom prezentácie, prestíže a dôveryhodnosti môže certifikovaný subjekt využívať certifikačné značky , v zmysle zmluvných podmienok na svojich písomnostiach, web stránke, reklamných produktoch, firemných vozidlách a pod.

Podmienky používania certifikačných značiek ELBACERT®

  • Certifikovaný klient je po udelení certifikátu oprávnený používať certifikačnú značku ELBACERT
  • Certifikovaný klient nemôže použiť certifikačnú značku na oblasti ktoré neboli certifikované
  • Certifikačnú značku nie je dovolené uvádzať na skúšaných predmetoch alebo výrobkoch ani používať na označenie certifikácie výrobku a nesmie sa použiť spôsobom naznačujúcim, že certifikačný orgán preberá zodpovednosť za kvalitu predmetov, výrobkov a služieb
  • Certifikačnú značku nie je možné používať na správach o laboratórnych skúškach, o kalibrácii alebo inšpekcii
  • ELBACERT má právo kontrolovať používanie certifikačnej značky pri akýchkoľvek auditoch vykonávaných u certifikovaného klienta
  • Certifikačnú značku je možné použiť aj v inom farebnom vyhotovení ako je v oficiálnom zobrazení, avšak v takomto prípade môže byť použitá iba jedna farba. Certifikačnú značku je možné použiť aj v inej veľkosti ako je v oficiálnom zobrazení, avšak je nevyhnutné zachovať pomer strán podľa oficiálnej certifikačnej značky ELBACERT
  • Skončenie práva certifikovaného klienta používať certifikačnú značku upraví vo všetkých relevantných prípadoch právne záväzná dohoda
Odbornosť a profesionalita

Spolupracujeme s poprednými certifikačnými autoritami a sledujeme aktuálne trendy

Certifikácia bez starostí

Môžete sa spoľahnúť. Stojíme na vašej strane behom celého certifikačného procesu.

16 rokov skúseností

Certifikácii firiem sa venujeme vyše 16 rokov. Máme dostatok skúseností aj pre náročné projekty.

0
rokov skúseností v oblasti certifikácií
0
rokov skúseností materskej spoločnosti ELBA, a.s.
0 +
vydaných certifikátov

Certifikát je

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.