Audit kybernetickej bezpečnosti

Ochrana informačných systémov a dát pred zneužitím a krádežou

Audit kybernetickej bezpečnosti

V dnešnej technologickej dobe je nutnosť dostatočnej ochrany a zabezpečenia firemných dát a osobných údajov aktuálna pre každú spoločnosť. Ponúkame vám vykonanie auditu kybernetickej bezpečnosti vo vašej firme, vďaka ktorému zistíte, či spĺňate zákonné požiadavky a povinnosti týkajúce sa ochrany základných a digitálnych služieb.

Cieľom kybernetickej bezpečnosti je ochrana informačných systémov a sietí pred narušením, ako aj ochrana všetkých zainteresovaných strán, vrátane samotných zákazníkov.

Národná rada Slovenskej republiky reagovala na existujúce bezpečnostné hrozby vyhlásením Zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý priniesol prevádzkovateľom základných služieb a poskytovateľom digitálnych služieb nové povinnosti. Jednou z povinností je vykonanie auditu kybernetickej bezpečnosti.

Odbornosť a profesionalita

Spolupracujeme s poprednými certifikačnými autoritami a sledujeme aktuálne trendy

Certifikácia bez starostí

Môžete sa spoľahnúť. Stojíme na vašej strane behom celého certifikačného procesu.

16 rokov skúseností

Certifikácii firiem sa venujeme vyše 16 rokov. Máme dostatok skúseností aj pre náročné projekty.

Pre koho je audit kybernetickej bezpečnosti určený?

Audit kybernetickej bezpečnosti pre firmy

Audit je určený pre prevádzkovateľov základných služieb. Základná služba je služba, ktorá je registrovaná v zozname základných služieb a zároveň:

Povinnosti v rámci auditu

Kontrolu nad dodržiavaním požiadaviek vyplývajúcich so zákona vykonáva Národný bezpečnostný úrad, ktorý môže uložiť ponuku až 300 000 €.

Pomôžeme vám s auditom

Máte záujem o audit kybernetickej bezpečnosti?

Pripravíme vám ponuku auditu kybernetickej bezpčnosti na mieru a poradíme najlepšie riešenie.

Jednoducho vyplňte formulár a o ďalšie už sa postaráme.

0
rokov v oblasti certifikácií
0 +
rokov skúseností materskej firmy ELBA a.s.
0 +
vydaných certifikátov