Audit kybernetickej bezpečnosti

Ochrana informačných systémov a dát pred zneužitím a krádežou

Audit kybernetickej bezpečnosti

Činnosť vykonávaná v zmysle Zákona o kybernetickej bezpečnosti  č. 69/2018 Z. z.  a súvisiacich právnych predpisov.

V dnešnej dobe je nutnosť dostatočnej ochrany a zabezpečenia firemných dát a osobných údajov aktuálna pre každú spoločnosť. Ponúkame vám vykonanie auditu kybernetickej bezpečnosti vo vašej firme, vďaka ktorému zistíte, či spĺňate zákonné požiadavky a povinnosti týkajúce sa ochrany základných a digitálnych služieb.

Cieľom auditu kybernetickej bezpečnosti je ochrana informačných systémov, sietí a dát pred narušením, ako aj ochrana všetkých zainteresovaných strán, vrátane samotných zákazníkov.

Audit kybernetickej bezpečnosti je potrebné vykonávať každé dva roky, alebo vždy po významnej zmene, ktorá má vplyv na bezpečnostné opatrenia v IT (napríklad pri implementácii novej siete alebo informačného systému, zmenách technológií alebo zmenách základnej služby.)

Národná rada Slovenskej republiky reagovala na existujúce bezpečnostné hrozby vyhlásením Zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý priniesol prevádzkovateľom základných služieb a poskytovateľom digitálnych služieb nové povinnosti. Jednou z povinností je vykonanie auditu kybernetickej bezpečnosti.

Naša spoločnosť je zapísaná v zozname autorizovaných subjektov Národného bezpečnostného úradu SR na výkon auditov kybernetickej bezpečnosti.

Odbornosť a profesionalita

Spolupracujeme s poprednými certifikačnými autoritami a sledujeme aktuálne trendy

Certifikácia bez starostí

Môžete sa spoľahnúť. Stojíme na vašej strane behom celého certifikačného procesu.

16 rokov skúseností

Certifikácii firiem sa venujeme vyše 16 rokov. Máme dostatok skúseností aj pre náročné projekty.

Pre koho je audit kybernetickej bezpečnosti určený?

Audit kybernetickej bezpečnosti pre firmy

Audit je určený pre prevádzkovateľov základných služieb. Základná služba je služba, ktorá je registrovaná v zozname základných služieb a zároveň:

Povinnosti v rámci auditu

Kontrolu nad dodržiavaním požiadaviek vyplývajúcich so zákona vykonáva Národný bezpečnostný úrad, ktorý môže uložiť ponuku až 300 000 €.

Pre koho je audit kybernetickej bezpečnosti určený?

Vhodná pre firmy akejkoľvek veľkosti (malé, stredné, veľké)

Bez obmedzenia odvetví (výrobné, strojárske, obchodné, služby)

Vhodná pre súkromný aj verejný sektor

Aké náročné je realizovať audit?

Celkový proces auditu nie je náročný, keď sa do neho pustíte s profesionálmi.
Radi vám vysvetlíme všetky podrobnosti a pripravíme všetko potrebné pre úspešné zvládnutie auditu.


Spoločnosť ELBACERT je zapísaná v zozname autorizovaných subjektov Národného bezpečnostného úradu SR na výkon auditov kybernetickej bezpečnosti.

Pomôžeme vám s auditom

Máte záujem o audit kybernetickej bezpečnosti?

Pripravíme vám ponuku auditu kybernetickej bezpčnosti na mieru a poradíme najlepšie riešenie.

Jednoducho vyplňte formulár a o ďalšie už sa postaráme.

Ak máte 5 minút, môžete vyplniť aj podrobný dotazník k auditu kybernetickej bezpečnosti.

0
rokov v oblasti certifikácií
0 +
rokov skúseností materskej firmy ELBA a.s.
0 +
vydaných certifikátov

Certifikát je

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.