O spoločnosti ELBACERT

Certifikačná spoločnosť ELBACERT

Certifikačný orgán ELBACERT vznikol ako dcérska spoločnosť ELBA, a.s., významného európskeho výrobcu armatúr vysokého napätia. 

Zámerom bolo prepojiť teóriu s praxou, využiť viac ako 60 ročné praktické skúsenosti ELBA, a.s. a mať možnosť aj prakticky si overiť spôsoby zavádzania a zlepšovania systémov manažérstva.

Certifikačný orgán ELBACERT certifikoval od svojho vzniku v roku 2004 viac ako 600 rôznych firiem a organizácií.

Aké certifikácie poskytujeme?

Zoznam oblastí certifikácie

ELBACERT je nezávislý medzinárodný certifikačný orgán systémov manažérstva:

 • kvality podľa ISO 9001,
 • environmentu podľa ISO 14001,
 • bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa OHSAS 18001/ISO 45001
 • bezpečnosti potravín podľa ISO 22000 a HACCP
 • bezpečnosti informácií podľa ISO 27001
 • služieb v IT podľa ISO 20000-1
 • proti korucii podľa ISO 37001
 • kontunuity podnikania podľa ISO 22301
 • energetického manažérstva podľa ISO 50001
 • kybernetický audit
 • iné manažérske systémy

Naším zámerom je v nadväznosti na horeuvedené byť pragmatickou a dôveryhodnou nezávislou certifikačnou organizáciou s medzinárodným  uznávaním vydaných certifikátov. V našom audítorskom tíme sú zastúpení ako odborníci z praxe, tak aj vysokoškolskí pedagógovia a zástupcovia špecializovaných organizácií s bohatými odbornými a praktickými skúsenosťami v oblasti manažérskych systémov. 

Pracujeme tak, aby zákazníci certifikovaní našou organizáciou trvalo zlepšovali svoj manažérsky systém a hodnoverne preukazovali:

 • stabilitu na trhu
 • spoľahlivosť dodávok produktov
 • spôsobilosť dodávať trvalo kvalitné produkty
 

Certifikačný orgán ELBACERT má právnu formu akciovej spoločnosti, pričom sa zaoberá výlučne certifikáciou a s ňou súvisiacimi činnosťami

Výpis z obchodného registra – spoločnosť ELBACERT.

0
rokov skúseností v oblasti certifikácií
0
rokov skúseností materskej spoločnosti ELBA, a.s.
0 +
vydaných certifikátov

Prečo certifikovať s nami?

Spoľahlivý certifikačný orgán

Pracujeme tak, aby zákazníci certifikovaní našou organizáciou trvalo zlepšovali svoj manažérsky systém a hodnoverne preukazovali:

 • stabilitu na trhu
 • spoľahlivosť dodávok produktov
 • spôsobilosť dodávať trvalo kvalitné produkty

Certifikačný orgán ELBACERT má právnu formu akciovej spoločnosti, pričom sa zaoberá výlučne certifikáciou a s ňou súvisiacimi činnosťami

Činnosť certifikačného orgánu systematicky a pravidelne preveruje nezávislá účtovná audítorská spoločnosť. Ako a.s. má ELBACERT® štatutárny orgán – 3 členné predstavenstvo a kontrolný orgán – 3 člennú dozornú radu. Je zriadená aj samostatná komisia nestrannosti.

Ochranná známka ELBACERT je zapísaná na Úrade priemyselného vlastníctva SR, v registri ochranných známok, číslo zápisu 212064.

Odbornosť a profesionalita

Spolupracujeme s poprednými certifikačnými autoritami a sledujeme aktuálne trendy

Certifikácia bez starostí

Môžete sa spoľahnúť. Stojíme na vašej strane behom celého certifikačného procesu.

16 rokov skúseností

Certifikácii firiem sa venujeme vyše 16 rokov. Máme dostatok skúseností aj pre náročné projekty.