Vízia a poslanie

Naša vízia a poslanie

Vďaka dlhoročným skúsenostiam a tímu odborníkov sme pripravení zabezpečovať profesionálnu certifikáciu medzinárodných noriem kdekoľvek na svete.

Vízia spoločnosti ELBACERT

Globálna certifikačná spoločnosť 2030.
Chceme byť dôveryhodná medzinárodná certifikačná organizácia.

Poslanie spoločnosti ELBACERT

Overujeme a deklarujeme stabilitu, spoľahlivosť, spôsobilosť a akceptovateľnosť.

Politika spoločnosti ELBACERT

  1. Zabezpečovať nezávislú, nestrannú, pragmatickú a odbornú certifikáciu manažérskych systémov organizácií. Certifikácia je prostriedkom, nie cieľom na dosiahnutie spokojnosti všetkých zainteresovaných strán
  2. Zdrojom napredovania certifikačného orgánu je trvalý proces zvyšovania kvalifikácie jej pracovníkov, starostlivosť o pracovníkov certifikačného orgánu je preto rovnako dôležitá ako starostlivosť o zákazníka
  3. Zlepšovanie kvality certifikačných auditov je závislé od prepojenia teórie a praxe, čo znamená aktívny prístup k novým trendom v oblasti manažérstva systémov a ich auditovania.
  4. Naša prosperita je závislá od promptnosti reakcie, dodržiavania termínov, zachovania dôvernosti informácií, kvality a ceny našich služieb.
  5. Trvalé zlepšovanie všetkých procesov je základným predpokladom udržania sa na trhu.
0
rokov skúseností v oblasti certifikácií
0
rokov skúseností materskej spoločnosti ELBA, a.s.
0 +
vydaných certifikátov

Certifikát je

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.